Club profile

 • Infinites

 • ELO: 1519

  Toh Yong Sheng
  Loo Jin Eng
  Leong Kai Jun
  Joey Lim Tze Yee
  HOO YEN XUN


 • Coach : Gan Kia Hui
 • Sentral College