Club profile

 • RADS

 • ELO: 1493

  Ye Jiayuan
  Mei Jincong
  Chen Huilin
  Huiwen Chen


 • Coach : Billy
 • Creative Talent Asia