Club profile

 • El Nino

 • ELO: 1501

  Heer Falgun Patel
  Glen Lim Yi Hern
  Bing Jie
  Geraldine Chua Qi En
  Lim Xiang Qing


 • Coach : Ma Nang Laik
 • Singapore University of Social Sciences