Club profile

 • NEW EXPLOSION

 • ELO: 1587

  Leong Wei Tong
  MOH WEI JUN
  Tan Yong Jia
  LIAN TAT XIAN
  Tong Xin Jo


 • Coach : Mohamad Shah Kassim
 • Universiti Teknologi Malaysia