Club profile

 • SunJoy Pharmacy

 • ELO:

  LI Zuchen
  HU Rui
  LI Xiling
  LI Yanan


 • Coach : Cretasia
 • Creative Talent Asia